UNIQA je poslovanje u Srbiji formalno započela 7. novembra 2006. godine osnivajući dve kompanije – UNIQA životno osiguranje a.d.o. koja se bavi poslovima životnog osiguranja i UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Na taj način UNIQA je prva u Srbiji ušla u završnu fazu podele poslova životnog i neživotnog osiguranja, u skladu sa propisima Narodne banke Srbije.

Za prvih osam godina poslovanja UNIQA je pružila sigurnost velikom broju svojih klijenata i sada ima više od pola miliona osiguranika u Srbiji. Njihova misija je da klijentima ponude rešenja u vremenu kontinuiranih promena ekonomskog i socijalnog okruženja, tako da mogu u potpunosti uživati u bezbednom životu.

Ponudom raznovrsnih paketa osiguranja, modernizacijom svojih poslovnica, otvaranjem regionalnih centara, obukom zaposlenih koji su usmereni prema potrebama klijenta, UNIQA u Srbiji građanima i privredi nudi uslugu i proizvode Evrope.

YUBAC i UNIQA imaju potpisan ugovor o dugogodišnjem sponzorstvu, na osnovu kojeg su svi naši učesnici osigurani tokom boravka na kampu. S obzirom da je osiguranje bitan deo svakog putovanja i boravka na određenom mestu, UNIQA je omogućila da roditelji ne moraju dodatno da se angažuju oko ovog bitnog segmenta.

TOP